NOVINKA: Nový Antigenní TEST pro SAMOTESTOVÁNÍ. DOPRAVA ZDARMA od 1700 Kč

Platnost

Tento reklamační řád platí pro zboží nakoupené v internetovém obchodě Reiterman.cz s účinností od 1.1.2012

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle platného zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno na *Název obchodu* a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento doklad není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat naše pracovníky. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala poslední zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás kontaktovat,

DalTrans Group s.r.o.
Vojtěšská 211/6
Nové Město
110 00 Praha 1
Czech Republic

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem). Informujte své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený formulář, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení vám stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

NÁVRATNOST MASEK A KRYTÉ ANTIGENOVÉ RYCHLÉ TESTY NENÍ MOŽNÉ Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ

Provozovatel (prodávající):

DalTrans Group s.r.o.
Vojtěšská 211/6
Nové Město
110 00 Praha 1
Czech Republic

Vzorový formulář pro zrušení
(Chcete-li zrušit smlouvu, můžete použít tento formulář a zaslat nám jej.)
Na:
DalTrans Group s.r.o.
Vojtěšská 211/6
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika
korona@rychlytest-korona.cz

Datum:

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavřenou smlouvu (*) o nákupu následujícího zboží (*) / poskytování následující služby (*)

Já / my (*) jsme objednali zboží dne (*) / obdrželi dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze s papírovým oznámením)

(*) Nehodící se škrtněte.

Back to Top
Product has been added to your cart