NOVINKA: Nový Antigenní TEST pro SAMOTESTOVÁNÍ. DOPRAVA ZDARMA od 1700 Kč

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

DalTrans Group s.r.o.
Vojtěšská 211/6
Nové Město
110 00 Praha 1
Czech Republic
 
IČO: 24167291
DIČ: CZ24167291

Tel.: +420 604 117 754

E-mail: korona@rychlytest-korona.cz

 

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Pokud navštívíte naše webové stránky, naše internetové servery standardně uloží IP adresu Vašeho poskytovatele internetového připojení, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili, jakož i datum a délku Vaší návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a spolehlivý provoz serveru. Individuální hodnocení těchto údajů se neuskuteční.

Pokud nám zašlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, budou tyto údaje uloženy na našich serverech v rámci zálohování dat. Vaše údaje budou použity pouze pro zpracování Vaší žádosti. Vaše údaje budou zpracovávány jako přísně důvěrné. Nebudou předány žádné třetí straně.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Zahrnují Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu. K tomu, abyste mohli navštívit naše webové stránky, nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje. V některých případech budeme potřebovat Vaše jméno a adresu, jakož i další informace, abychom Vám mohli nabídnout požadovanou službu.

 

Totéž platí v případě, že chcete přijímat informační materiál nebo pokud budeme odpovídat na Vaše žádosti. V takovém případě Vás na to vždy upozorníme. Uložíme pouze údaje, které jste nám automaticky nebo dobrovolně předali.

Pokud využijete některou z našich služeb, zpravidla shromažďujeme pouze údaje potřebné k poskytnutí těchto služeb. Můžeme Vás požádat o další informace, které jsou nicméně dobrovolného charakteru. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, děláme to tak, abychom Vám mohli nabídnout naše služby nebo mohli sledovat naše obchodní cíle.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Automatické ukládání údajů

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log files (serverové logovací soubory), které nám automaticky zasílá Vás prohlížeč. Tyto soubory obsahují:

  • datum a čas žádosti
  • jméno požadovaného souboru
  • stránka, ze které byl soubor požadován
  • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen, atd.)
  • použitý internetový prohlížeč a operační systém
  • celá IP adresa žádajícího počítače
  • množství přenesených dat

Tato data nebudou slučována s jinými zdroji dat. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Z důvodu technické bezpečnosti, a zejména z důvodu ochrany před pokusem o hackování našich webových stránek, uložíme tato data pouze na krátkou dobu. Tato data nelze využít k vyvození závěrů o žádném jednotlivci. Nejpozději po sedmi dnech budou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úroveň domény, takže již nebude možné je připojit k jednotlivému uživateli. Tyto anonymizované údaje budou také zpracovány pro statistické účely; tyto údaje nebudou srovnávány s jinými datovými soubory nebo předány třetím stranám, a to ani částečně. Počet zobrazení stránek ukazuje pouze naše statistika serveru, kterou každé dva roky zveřejňujeme v našem přehledu aktivit.

Cookies

Cookies jsou nezbytné pro funkčnost celého e-shopu. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže e-shop správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv. “uživatelské session”. V takovém případě doporučujeme použití povolit. E-shop neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a administrativní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

Kdykoliv shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto před jejich přenosem zašifrovány. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme a naše zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně revidovány. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

 

Back to Top
Product has been added to your cart